महिला तथा बालबालिका विभाग

अतिविपन्न तथा स्रोतमा पहुँच नपुगेका महिला तथा बालबालिकाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने अभिप्रायले सञ्चालन हुँदै आएको महिला विकास कार्यक्रम नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम हो । यसबाट कार्यक्रमअन्तर्गतका प्रत्येक क्रियाकलापको सञ्चालन प्रक्रिया, खर्चको सीमाङ्कन र बजेट व्यवस्थाका बारेमा कार्यान्वयनमा संलग्न सबैलाई पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुनुका साथै महिला विकास कार्यक्रमका बारेमा बुझ्न चाहने सबैलाई उपयोगी हुने अपेक्षा लिएका छौ ।

लग इन गर्नुहोस्

English नेपाली

© Department of Women and Children. All Rights Reserved. Powered by: AccessWorld